7 veel voorkomende negatieve coping mechanismen

Lijst met veel voorkomende negatieve coping (alcohol, drugs, werk, etc.) Gezonde copingstrategieën?